Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Tillväxt är avgörande och bygger på att många arbetar, men också att vi förmår skapa mer värde per arbetad timme. Villkoret för detta är att vi omfamnar förändring; att vi låter nya processer, företag, jobb och produkter ersätta de gamla. Länder som genom protektionism och subventioner försöker hindra förändring utvecklas sämre och tappar ovillkorligen i konkurrenskraft. Med globaliseringen sprids ekonomiska friheter till fler än någonsin tidigare. Följden blir att inkomsterna ökar snabbt i världen och att den extrema fattigdomen minskar snabbare än någonsin. Medellivslängden har ökat i flertalet fattiga länder. Flera hundra miljoner människor har lämnat fattigdom och fått nya möjligheter och livschanser.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram