Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Tillväxt är således i sig självt bra, men med rätt politiskt understöd kan den ske snabbare, med större miljöhänsyn och komma fler till del. Utan institutioner, tydliga regler och tillsyn riskerar girighet och hänsynslöshet drabba hela samhället. Tillväxten ska inte vara kortsiktig och bara komma fåtalet eller enstaka generationer till del. Uthållig tillväxt kan aldrig komma ur kortsiktighet, rovdrift på naturresurser eller genom att lämna många människor att leva på litet.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram