Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Tillväxt är summan av våra framsteg och mänsklighetens tilltagande förmåga. En politik för frihet, trygghet och rättvisa är den bästa grunden för tillväxt. Genom tillväxt har fler magar kunnat mättas, världshälsan förbättrats, miljöpåverkan minskat och vårt välstånd ökat. De som säger nej till tillväxt förnekar hungriga mat, sjuka från att botas och miljöproblem från att lösas. Tillväxtens fiender är också motståndare till tanken på att ge så många människor som möjligt chansen att få ut så mycket som möjligt av sina liv.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram