Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Upphovsrätten ska respekteras i den digitala miljön. Det är viktigt inte bara ur ett moraliskt perspektiv, utan även ur ett praktiskt då alternativet kraftigt underminerar drivkrafterna för fortsatt utveckling. Framväxten av legala alternativ ska därför underlättas, bland annat genom förenklad och harmoniserad lagstiftning inom EU som gör det möjligt med en större marknad för dessa tjänster.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram