Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Vi har alltid varit på väg

I Sverige har våra idéer fått ett stort genomslag. Tack vare öppenhet, individualism och marknadsekonomi har Sverige blivit ett av världens bästa länder att leva i. Med det välstånd som följt friheten har vi kunnat öka tryggheten och genom utbildning, sjukvård och omsorg till alla skapa ett av världens mest sammanhållna länder.

När vi tar oss an samhällsproblem och strävar efter en bättre framtid gör vi det som en del av en lång idétradition inspirerad av liberalism och konservatism. Civilisationens och humanismens framväxt följer inte en rak linje och motståndarna har genom historien argumenterat olika mot människans frigörelse. Traditioner, normer och lagar som i dag är uppskattade eller anses självklara kan fram tills nyligen varit illa ansedda. Den säkra slutsatsen är att gårdagens förändringar är dagens verklighet.

Vi lär av historien men lever inte i den. Förnyelse är många gånger den mest trofasta hyllningen till tidigare uppnådda framgångar. I den meningen finns det ingen motsättning mellan traditionalism och modernism. Vi är fria att välja varifrån vi hämtar vår inspiration.

När vi möter dem som förringar demokrati, relativiserar människans rätt till frihet, bagatelliserar minoriteters rättigheter och talar om jämställdhet med förakt så vet vi att vi kan ansluta oss till en lång och framgångsrik idétradition genom att göra tydliga ställningstaganden emot det.

Moderaternas idéutveckling hämtar kraft från många håll. Upplysningen, marknadsekonomin, globaliseringen, europatanken och välfärdsidén för att nämna några. Vi har också låtit oss inspireras av miljö- och människorättsrörelser världen över. Tillsammans har vårt idéarv format ett parti som alltid sökt svaren på sin tids frihetsutmaningar. Motståndet mot nazismen, motståndet mot den revolutionära vänstern, kampen för befrielse av länderna i Baltikum, engagemanget för frihandel, stödet för välfärdens utveckling, viljan att föra Sverige in i Europeiska Unionen (EU), nittiotalets IT-ambitioner, tvåtusentalets kamp mot ett växande utanförskap, visar samma sak: Det löper en frihetstråd genom vår historia.

Vi har sedan länge förpliktat oss att fortsätta bygga Sverige på frihetlig och marknadsekonomisk grund, i öppenhet och samarbete med vår omvärld.

Det som utmärker Moderaternas idétradition är att anamma det nya och ha tilltro till en bättre framtid. Våra starkaste traditioner och värderingar kom- mer från upplysningstidens uppbrott mot överheter och dogmer och den starka tilltron till människan och dennes förnuft. När vi omprövar och förnyar oss efter att ha tagit till oss nya erfarenheter eller kunskaper är det en naturlig del av vår idétradition. Det är människors och samhällens förmåga att upptäcka nytt och ompröva gamla sanningar som gör att utvecklingen tar språng framåt. Demokratin är den nödvändiga förutsättningen för att omställningen ska vara varsam och hinna vinna stöd och förståelse hos många. Det finns inga ursäkter för dem som riktar vapen och våld mot demokratin och dess processer.

För att vara vår tids frihetsrörelse tar vi vår utgångspunkt i vår människosyn. Vi har närvaro i människors vardag, lyssnar och är beredda att kompromissa för att nå resultat. Politiken kan i sig självt inte utveckla samhället, men genom att tillhandahålla goda villkor kan politiken möjliggöra för människor att utvecklas till allt de kan vara och se till att framstegen kommer hela samhället till del.

Ur vår tilltro till människans förmåga kommer en optimism inför framtiden. Själv och tillsammans med andra är människan kapabel att överkomma problem och upptäcka nya möjligheter. I takt med utvecklingen ställs vi också inför nya utmaningar. På så sätt tror vi vare sig på det färdiga eller på det perfekta samhället, utan på möjligheten att kontinuerligt förbättra. Det är genom ständig förnyelse som Moderaterna tar ansvar för framtiden.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram