Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Vi har sedan länge förpliktat oss att fortsätta bygga Sverige på frihetlig och marknadsekonomisk grund, i öppenhet och samarbete med vår omvärld.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram