Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Vi känner stolthet inför det samhälle som vi gemensamt har byggt och är med och formar för framtiden. Med en utvecklad demokrati och en trygg, gemensam välfärd hör Sverige till de länder som det är bäst att leva i. Men vi lever också i en tid där förändringar sker snabbare än någonsin. Det medför såväl möjligheter som stora utmaningar. Vilka val vi gör i dag spelar roll inte bara för oss själva utan också för kommande generationer.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram