Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Vi tror på en värld utan gränser och med fri rörlighet. Europeiska Unionen är den tankens praktik i vårt närområde. Moderaterna är en röst för att EU ska vara ett samarbete för rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital. Tillsammans kan vi klara av problem som länder inte kan lösa på egen hand, till exempel klimat- och miljöproblem. Det är angeläget att utvidga EU och tillämpa principerna om öppenhet och rörlighet också mot övriga världen. Det är idén med EU som vi ansluter oss till, inte institutionen som sådan. Ett aktivt politiskt arbete i EU är enda sättet att värna vår europatanke.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram