Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Vi vill fortsätta riva hinder för människors rörlighet. Det börjar med att människor som är förföljda ska kunna få en fristad här. Det är vår övertygelse att ökade kontakter mellan människor stärker relationer och skapar förståelse och stabilitet. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten kan ett gott samhällsklimat skapas.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram