Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Alla som behöver ska erbjudas en högkvalitativ svenskundervisning. Utländsk utbildning ska snabbt kunna valideras och vid behov kompletteras.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram