Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Brottspåföljder har både ett brottsförebyggande och ett rehabiliterande syfte. Kriminalvård ska vara human och ha som mål att den som dömts inte ska återfalla i kriminalitet.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram