Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla. Barn är aktiva medskapare av samhället och ska inte ses som passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt dem.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram