Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Energislöseriet är i dag omfattande. Det finns stora potentialer att utnyttja energin effektivare i fordon, lokaler och bostäder och industri, och det är dessutom lönsamt.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram