Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande. Även som äldre ska man ha möjlighet att uppleva sam- varo, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram