Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Ett väl fungerande transportsystem är nödvändigt för att människor och gods ska kunna förflytta sig och transporteras på ett smidigt, säkert och samtidigt miljöanpassat sätt. Transportsektorn är i dag Sveriges största användare av fossila bränslen och såväl struktursom teknikförändringar är därför nödvändiga för att nå långsiktig hållbarhet.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram