Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

För att möta framtiden och miljöutmaningarna behövs omfattande investeringar i energieffektivisering av befintlig bebyggelse, i kollektivtrafik, klimatanpassning och bättre förvaltning av ekosystemtjänster.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram