Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

För att skydda människor, hus och samhällsviktiga funktioner mot de översvämningar som skyfall och ihållande regn kan ge upphov till behöver tätorterna mer grönska och öppet vatten.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram