Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Historien visar att människan och mänskliga samhällen har varit kapabla till både goda och grymma handlingar. Övergreppen har ofta uppd kommit i politiska system som förminskat eller ställt människor mot varandra, gjort individer ofria och kvävt förmågan att tänka och handla självständigt.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram