Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta ansvar. Den fantastiska mångfalden i människors synsätt och idéer utgör en rikedom som driver utvecklingen framåt.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram