Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Människors frihetsutövande begränsas dels av naturens ramar och dels av andra människors frihetsutövande. Alla människor har därför ansvar för att inte begränsa eller inskränka andras friheter.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram