Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Naturen fungerar som ett kretslopp. Detta måste samhället ta hänsyn till och efterlikna. All verksamhet måste hålla sig inom de ramar naturen sätter.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram