Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Skogsbruket och jordbruket är inte bara viktiga för landsbygden utan för hela Sveriges överlevnad. Därför vill vi prioritera åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, och stimulera forskning inom miljö, jord- och skogsbruk och ekologisk produktion. Vi värnar också de näringar och arbetstill- fällen som våra nationella minoriteter bidrar med.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram