Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Sverige är ett av världens mest jämställda länder men har fortfarande en könssegregerad arbetsmarknad. Vi måste aktivt arbeta för att människor ska välja yrken fritt oavsett könsnormer för att bryta denna segregering.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram