Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Sverige ska ha en ekonomi som är öppen mot omvärlden och verka för frihandel på rättvisa villkor.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram