Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Sveriges befolkning blir allt äldre. Den demo- grafiska utvecklingen ställer nya krav på vården och kommer att tvinga fram en ökad samordning mellan olika vårdformer, till exempel mellan primärvård och äldreomsorg.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram