Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Vi vill särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk ohälsa. Barnets rättstrygghet måste stärkas om det finns misstankar om våld eller sexuella övergrepp.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram