Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Arbetarrörelsens främsta uppgift blev att visa att orättvisorna och den sociala misären hade att göra med brister i samhällets organisation, och att denna organisation inte var given. Människorna kan ta makten.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram