Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Bostadsbristen ska mötas med kraftigt ökat bostadsbyggande och områdesförnyelse. Bostadsförsörjningen ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt, minskade klyftor, rörlighet på arbetsmarknaden och stärka Sveriges position som kunskapsnation.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram