Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Den socialdemokratiska välfärdspolitiken är ett uttryck för de tre principerna om frihet, jämlikhet och solidaritet. Välfärden skapar både individuella och samhälleliga nyttigheter. Den ger rättigheter, men ställer också krav.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram