Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Det är också avgörande att rekryteringen till högskolan breddas. Alla människors förmåga ska tas tillvara oavsett deras sociala eller etniska bakgrund. Allt annat är ett orättvist slöseri för såväl samhället som den enskilda.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram