Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Ett jämställt arbetsliv. Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män ska minska. Vårt mål är att ta bort denna skillnad. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. I första hand bör frågan lösas genom förhandlingar och kollektivavtal. Om denna väg inte är framkomlig ska lagstiftningsvägen övervägas.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram