Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Ett litet exportberoende land som Sverige är helt beroende av att det finns ett fungerande och väl utvecklat strategiskt samarbete mellan alla aktörer som kan bidra till att Sverige blir framgångsrikt i den internationella konkurrensen.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram