Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Ett verkligt kunskapssamhälle förutsätter en aktiv kulturpolitik. Kulturen öppnar våra sinnen för nya intryck och möjligheter. Den väcker nyfikenhet och skapar kreativa miljöer.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram