Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- EU ska leva upp till sina åtaganden gentemot länderna i sitt grannskap. Avtalen med länderna i regionen bör avspegla de värderingar EU står för. EU bör bidra till ekonomisk, politisk och social utveckling exempelvis genom att reformera jordbrukspolitiken och underlätta handel och kontakter mellan människor.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram