Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

För att klara omställningen i energisystemet krävs att vi producerar mer energieffektivt. Vi måste minska den totala förbrukningen, verka för en effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt omställning av transport- och bostadssektorn.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram