Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

För att klara våra energimål krävs att miljonprogrammets bostäder miljö- och klimatsäkras. Detta ger gröna jobb, bättre miljö och en mer hållbar bostadssektor.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram