Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Framtidens utmaningar ger betydande möjligheter att stärka den svenska basindustrin och därmed skapa nya arbetstillfällen.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram