Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Ge fler tillgång till kulturskapande och kulturupplevelser. Prioritera barns och ungas kultur i hela landet. Sociala och ekonomiska hinder för kulturella upplevelser ska motverkas. Utveckla kultur- och musikskolan och verka för att alla barn och unga ska få möjlighet att delta. Inför fri entré på statliga museer.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram