Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Glappet mellan vad klimatforskningen säger att vi ska göra och de politiska åtgärder som sker internationellt växer. Vi är på väg mot en värld med kraftigt stigande temperaturer och där förutsättningarna för mänskligt liv kraftigt försämras.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram