Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Hävda Sveriges militära alliansfrihet och vår förmåga till internationellt samarbete. Moderniseringen av Försvarsmakten ska fortsätta för att stärka försvarets nationella förmåga, leva upp till våra internationella åtaganden samt bredda försvarets folkliga förankring.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram