Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Internationell solidaritet syftar till att vidga demokratins verkningsradie på det globala planet. Vi vill att de internationella institutionerna, både de regionala och de globala, ska bli effektiva redskap för frihet, demokrati, rättvisa och hållbarhet.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram