Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Jämlikhet är inte detsamma som likriktning. Tvärtom är jämlikhet en förutsättning för verklig mångfald, eftersom den ger människor möjlighet att följa sin egen fria vilja. När vi kan välja fritt utvecklas vi olika.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram