Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Avgörande steg ska tas så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod. Ett sätt är att knyta en ytterligare månad inom föräldraförsäkringen till respektive förälder.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram