Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Kärnkraften ska successivt fasas ut, med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram