Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Klimatutmaningen ställer krav på utsläppsminskningar, energianvändning, transporter och logistik och på hur vi planerar, bygger och investerar i gröna näringar. Dessa insatser stimulerar jobb och företagande i hela landet.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram