Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Minska fattigdomen och orättvisorna i världen och bidra till en hållbar och demokratiskutveckling. Alla politikområden ska sträva åt samma håll för att skapa global hållbar utveckling. Utvecklingssamarbetet ska vara ambitiöst, hålla hög kvalitet och ge resultat. Svenskt bistånd ska uppgå till en procent av BNI. Sverige ska arbeta för att fler EU-länder åtar sig att uppfylla FN:s målsättning om 0,7 procent av BNI i bistånd.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram