Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Partierna ska vara skyldiga att öppet redovisa de bidrag de erhåller från utomstående organisationer, intressen och företag. De förtroendevalda politikerna ska vara skyldiga att redovisa sina övriga uppdrag.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram