Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Politisk och facklig organisering har alltid varit effektiva vapen mot kapitalintressena. Motvikterna till dagens globala kapitalism ligger i ett medvetet, samordnat politiskt och fackligt arbete med stöd av ett starkt civilsamhälle.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram