Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Samtidigt väcks i denna rörelse mot ständigt mer marknad en längtan efter något annat, efter möjligheterna att utvecklas på många olika sätt, inte bara på det sätt som marknadskrafterna främjar.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram