Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Stärk den generella välfärdsmodellen. Det krävs en sammanhållen politik för att ta gemensamt ansvar för en hög kvalitet inom den offentligt finansierade välfärden med väl fungerande trygghetsförsäkringar och en arbetsmarknad i full sysselsättning.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram